HỆ THỐNG CÁP CẤU TRÚC CHO TOÀ NHÀ THÔNG MINH - STRUCTURED CABLING SYSTEMS

  23/07/17

GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THỐNG CÁP CẤU TRÚC Trong thời đại kỹ thuật phát triển ngày nay, một nền tảng cơ sở hạ tầng bền vững sẽ quyết định sự phát triển...

GIẢI PHÁP CÁP CẤU TRÚC CHO TRUNG TÂM DỮ LIỆU

  03/11/19

Data Center (DC) hay còn gọi là Trung Tâm Dữ Liệu (TTDL) là giải pháp hoàn chỉnh về một trung tâm điều phối hoạt động, trung tâm lưu trữ, nó có thể cung cấp các...

EXTREME Networks SLX 9850 Router

  14/12/18

With 230 terabit extensibility, real time network visibility, and DevOps-style automation, the ExtremeRouting SLX 9850 handily addresses the massive and growing scale, analytics, and agility needs of the...

EXTREME Networks MLX Series Router

  10/07/20

More Power for Your Network High performance. Bigger bandwidth. The ExtremeRouting MLX Series offers maximum ROI for service provider and enterprise networks that need to deliver the most value agility...

Arista Networks Product

  19/11/17

Arista Networks Cloud Network Design Choices

N-TEK DISTRIBUTION và EXTREME NETWORKS tổ chức sự kiện Giải pháp tổng thể về Networking và Data center của Extreme Networks

  30/08/20

Chương trình "Giải pháp tổng thể về Networking và Data center của Extreme Networks và lễ ra mắt nhà phân phối chính thức N-TEK Distribution của hãng tại Việt Nam" N-TEK...

Tổng quan về Giải pháp Bảo Mật Wi-Fi AirDefense (ADSP)

  30/08/21

Tổng quan về AirDefense Nền tảng AirDefense (ADSP) là một hệ thống ngăn chặn xâm nhập mạng không dây nâng cao (wireless intrusion prevention system- WIPS) cung cấp bảo vệ...