EXTREME NETWORKS

  12/12/18

EXTREME NETWORKS (EXTR) Extreme Networks, Inc “Connect Beyond the Network”: Phân phối độc quyền Hệ thống Switch chuyển mạch hãng Extreme Networks(USA) bao gồm: Core Switch, Distribution Switch, Access Switch, ExtremeWireless Access Points, ExtremeWireless Appliance, Virtual appliances, Hardware appliances, mạng bảo mật, mạng không dây indoor/outdoor cho hạ tầng mạng công nghệ thông tin – Networking / Data Center,  Security Information & Event Manager (SIEM). We build networks to deliver experiences. Moments pass. Experiences remain: SWITCHING & ROUTING, WIRELESS SOLUTIONS, POWER, SDN, NETWORK OPERATING SYSTEM, APPLICATION ANALYTICS, MANAGEMENT SOFTWARE, SECURITY…
Extreme Networks Acquires WLAN Business from Zebra Technologies – Motorola 
ZEBRA – MOTOROLA Phân phối Độc quyền hệ thống WLAN, Extreme Networks Inc, đã hoàn tất việc mua lại mảng wireless LAN của tập đoàn công nghệ ZEBRA – MOTOROLA với giá trị thương vụ 55 triệu USD, trở thành nhà cung cấp đứng thứ 1 thế giới về thị phần các thiết bị và giải pháp WLAN. Thương vụ này đã làm bổ sung thêm cho hãng dòng sản phẩm và giải pháp mới:
– WiNG Access points and controllers (giải pháp WiNG ban đầu được hãng Motorola, thương hiệu hàng đầu thế giới về các thiết bị thu phát sóng, nghiên cứ và phát triển, sau đó được hãng Zebra – Motorola mua lại)
– Guest Portal Access Platforms (giải pháp xác thực người dùng)
– AirDefense Wireless LAN security (giải pháp an ninh cho phép giám sát 24/7, phát hiện và chặn đứng các cuộc tấn công mạng và lỗ hổng) Sự kết hợp này với các sản phẩm & giải pháp khác hiện có của hãng đã tạo nên một giải pháp đầu cuối end-to-end toàn diện & đầy đủ.
 
Part Number Product Name Product Description
ExtremeAnalytics    
Application Analytics    
PV-A-300-10G-UG 10G INTERFACE UPGRADE FOR PV-A-300 10G INTERFACE UPGRADE FOR PV-A-300
PV-FC-180 PURVIEW APP SENSOR, 4 SFP+ PORTS PURVIEW APP SENSOR, 4 SFP+ PORTS
PV-FC-180-G PURVIEW APP SENSOR, 4 SFP+ PORTS(TAA) PURVIEW APP SENSOR, 4 SFP+ PORTS(TAA)
PV-FPM-50K PURVIEW LICENSE 50K FPM PURVIEW LICENSE 50K FPM
PV-FPM-100K PURVIEW LICENSE 100K FPM PURVIEW LICENSE 100K FPM
PV-FPM-500K PURVIEW LICENSE 500K FPM PURVIEW LICENSE 500K FPM
PV-FPM-1M PURVIEW LICENSE 1M FPM PURVIEW LICENSE 1M FPM
PV-FPM-3M PURVIEW LICENSE FOR 3M FPM PURVIEW LICENSE FOR 3M FPM
88100 ExtremeAnalytics Appliance PV-A-305 ExtremeAnalytics Appliance PV-A-305, up to 1.3M FPM
Application Analytics Bundles    
PV-50K-SYS PURVIEW SYS 50K FPM - HW DEPL Purview system: Application management for 50K Flows/Minute - using HW Purview engine
PV-50K-SYS-2 PURVIEW SYS 50K FPM HW W/PAS PURVIEW SYS 50K FPM HW W/PAS
PV-V50K-SYS PURVIEW SYS 50K FPM - VIRT DEPL Purview system: Application management for 50K Flows/Minute - using virtual Purview engine
PV-V-50K-SYS-2 PURVIEW SYS 50K FPM VIRT W/PAS PURVIEW SYS 50K FPM VIRT W/PAS
ExtremeControl    
Extreme Access Control    
IA-ES-1K NAC ENTERPRISE LICENSE FOR 1K ES NAC ENTERPRISE LICENSE FOR 1K ES
IA-ES-3K NAC ENTERPRISE LICENSE FOR 3K ES NAC ENTERPRISE LICENSE FOR 3K ES
IA-ES-12K NAC ENTERPRISE LICENSE FOR 12K ES NAC ENTERPRISE LICENSE FOR 12K ES
IA-PA-3K IA 3000 ES SEC POSTURE ASSESSMENT LIC IA 3000 ES SEC POSTURE ASSESSMENT LIC
IA-PA-12K IA 12000 ES SEC POSTURE ASSESSMENT LIC IA 12000 ES SEC POSTURE ASSESSMENT LIC
87100 ExtremeControl Appliance IA-A-25 ExtremeControl Appliance IA-A-25, up to 12K ES
87101 ExtremeControl Appliance IA-A-305 ExtremeControl Appliance IA-A-305, up to 24K ES
Extreme Management    
Management Center    
Management Center Software - Advanced    
NMS-ADV-5 NMS-ADV - 5 DEVICES/50 APS NMS-ADV - 5 DEVICES/50 APS
NMS-ADV-10 NMS-ADV - 10 DEVICES/100 APS NMS-ADV - 10 DEVICES/100 APS
NMS-ADV-25 MS-ADV - 25 DEVICES/250 APS MS-ADV - 25 DEVICES/250 APS
NMS-ADV-50 NMS-ADV - 50 DEVICES/500 APS NMS-ADV - 50 DEVICES/500 APS
NMS-ADV-100 NMS-ADV - 100 DEVICES/1000 APS NMS-ADV - 100 DEVICES/1000 APS
NMS-ADV-250 NMS-ADV - 250 DEVICES/2500 APS NMS-ADV - 250 DEVICES/2500 APS
NMS-ADV-500 MS-ADV - 500 DEVICES/5000 APS MS-ADV - 500 DEVICES/5000 APS
NMS-ADV-U NMS-ADV - U DEVICES/U APS NMS-ADV - U DEVICES/U APS
Management Center Software - Standard    
NMS-5 NMS - 5 DEVICES / 50 THIN APS NMS - 5 DEVICES / 50 THIN APS
NMS-10 NMS - 10 DEVICES / 100 THIN APS NMS - 10 DEVICES / 100 THIN APS
NMS-25 NMS - 25 DEVICES / 250 THIN APS NMS - 25 DEVICES / 250 THIN APS
NMS-50 NMS - 50 DEVICES / 500 THIN APS NMS - 50 DEVICES / 500 THIN APS
NMS-100 NMS - 100 DEVICES / 1000 THIN APS NMS - 100 DEVICES / 1000 THIN APS
NMS-250 NMS - 250 DEVICES / 2500 THIN APS NMS - 250 DEVICES / 2500 THIN APS
NMS-500 NMS - 500 DEVICES / 5000 THIN APS NMS - 500 DEVICES / 5000 THIN APS
NMS-U NMS - U DEVICES / U THIN APS NMS - U DEVICES / U THIN APS
Management Center Software - Base    
NMS-BASE-10 BASE NMS - 10 DEVICES / 100 THIN APS BASE NMS - 10 DEVICES / 100 THIN APS
NMS-BASE-25 BASE NMS - 25 DEVICES / 250 THIN APS BASE NMS - 25 DEVICES / 250 THIN APS
NMS-BASE-50 BASE NMS - 50 DEVICES / 500 THIN APS BASE NMS - 50 DEVICES / 500 THIN APS
NMS-BASE-100 BASE NMS - 100 DEVICES / 1000 THIN APS BASE NMS - 100 DEVICES / 1000 THIN APS
NMS-BASE-250 BASE NMS - 250 DEVICES / 2500 THIN APS BASE NMS - 250 DEVICES / 2500 THIN APS
NMS-BASE-500 BASE NMS - 500 DEVICES / 5000 THIN APS BASE NMS - 500 DEVICES / 5000 THIN APS
NMS-BASE-U BASE NMS - U DEVICES / U THIN APS BASE NMS - U DEVICES / U THIN APS
Management Center Software - AddOn    
85108 INFO GOVERNANCE ENGINE UP TO 10 DEVICES INFORMATION GOVERNANCE ENGINE, NETWORK COMPLIANCE SOLUTION - UP TO 10 DEVICES
85109 INFO GOVERNANCE ENGINE UP TO 25 DEVICES INFORMATION GOVERNANCE ENGINE, NETWORK COMPLIANCE SOLUTION - UP TO 25 DEVICES
85110 INFO GOVERNANCE ENGINE UP TO 50 DEVICES INFORMATION GOVERNANCE ENGINE, NETWORK COMPLIANCE SOLUTION - UP TO 50 DEVICES
85111 INFO GOVERNANCE ENGINE UP TO 100 DEVICES INFORMATION GOVERNANCE ENGINE, NETWORK COMPLIANCE SOLUTION - UP TO 100 DEVICES
85112 INFO GOVERNANCE ENGINE UP TO 250 DEVICES INFORMATION GOVERNANCE ENGINE, NETWORK COMPLIANCE SOLUTION - UP TO 250 DEVICES
85113 INFO GOVERNANCE ENGINE UP TO 500 DEVICES INFORMATION GOVERNANCE ENGINE, NETWORK COMPLIANCE SOLUTION - UP TO 500 DEVICES
85114 INFO GOVERNANCE ENGINE U DEVICES INFORMATION GOVERNANCE ENGINE, NETWORK COMPLIANCE SOLUTION - UNRESTRICTED
Management Center Appliance    
86100 ExtremeManagement Appliance NMS-A-25 ExtremeManagement Appliance NMS-A-25, manages up to 5K Devices
86101 ExtremeManagement Appliance NMS-A-305 ExtremeManagement Appliance NMS-A-305, manages up to 10K Devices
Management Center Software - Upgrades    
NMS-A-10-UG LICENSE, UPGRADE NMS-ADV-5 TO NMS-ADV-10 LICENSE, UPGRADE NMS-ADV-5 TO NMS-ADV-10
NMS-A-25-UG LICENSE UPGRADE NMS-ADV-10 TO NMS-ADV-25 LICENSE UPGRADE NMS-ADV-10 TO NMS-ADV-25
NMS-A-50-UG LICENSE UPGRADE NMS-ADV-25 TO NMS-ADV-50 LICENSE UPGRADE NMS-ADV-25 TO NMS-ADV-50
NMS-A-100-UG LICENSE UPGRADE NMS-ADV-50 TO NMS-ADV-10 LICENSE UPGRADE NMS-ADV-50 TO NMS-ADV-10
NMS-A-250-UG LIC, UPGRADE NMS-ADV-100 TO NMS-ADV-250 LIC, UPGRADE NMS-ADV-100 TO NMS-ADV-250
NMS-A-500-UG LIC, UPGRADE NMS-ADV-250 TO NMS-ADV-500 LIC, UPGRADE NMS-ADV-250 TO NMS-ADV-500
NMS-A-U-UG LIC, UPGRADE NMS-ADV-500 TO NMS-ADV-U LIC, UPGRADE NMS-ADV-500 TO NMS-ADV-U
NMS-5-A5-UG LICENSE, UPGRADE NMS-5 TO NMS-ADV-5 LICENSE, UPGRADE NMS-5 TO NMS-ADV-5
NMS-10-A10-UG LICENSE, UPGRADE NMS-10 TO NMS-ADV-10 LICENSE, UPGRADE NMS-10 TO NMS-ADV-10
NMS-25-A25-UG LICENSE, UPGRADE NMS-25 TO NMS-ADV-25 LICENSE, UPGRADE NMS-25 TO NMS-ADV-25
NMS-50-A50-UG LICENSE, UPGRADE NMS-50 TO NMS-ADV-50 LICENSE, UPGRADE NMS-50 TO NMS-ADV-50
NMS-100-A100-UG LICENSE, UPGRADE NMS-100 TO NMS-ADV-100 LICENSE, UPGRADE NMS-100 TO NMS-ADV-100
NMS-250-A250-UG LICENSE, UPGRADE NMS-250 TO NMS-ADV-250 LICENSE, UPGRADE NMS-250 TO NMS-ADV-250
NMS-500-A500-UG LICENSE, UPGRADE NMS-500 TO NMS-ADV-500 LICENSE, UPGRADE NMS-500 TO NMS-ADV-500
NMS-U-AU-UG LICENSE, UPGRADE FROM NMS-U TO NMS-ADV-U LICENSE, UPGRADE FROM NMS-U TO NMS-ADV-U
NMS-10-UG UPGRADE NMS-5 TO NMS-10 UPGRADE NMS-5 TO NMS-10
NMS-25-UG UPGRADE NMS-10 TO NMS-25 UPGRADE NMS-10 TO NMS-25
NMS-50-UG UPGRADE NMS-25 TO NMS-50 UPGRADE NMS-25 TO NMS-50
NMS-100-UG UPGRADE NMS-50 TO NMS-100 UPGRADE NMS-50 TO NMS-100
NMS-250-UG UPGRADE NMS-100 TO NMS-250 UPGRADE NMS-100 TO NMS-250
NMS-500-UG UPGRADE NMS-250 TO NMS-500 UPGRADE NMS-250 TO NMS-500
NMS-U-UG UPGRADE NMS-500 TO NMS-U UPGRADE NMS-500 TO NMS-U
NMS-B10-10-UG UPGRADE NMS-BASE-10 TO NMS-10 UPGRADE NMS-BASE-10 TO NMS-10
NMS-B25-25-UG UPGRADE NMS-BASE-25 TO NMS-25 UPGRADE NMS-BASE-25 TO NMS-25
NMS-B50-50-UG UPGRADE NMS-BASE-50 TO NMS-50 UPGRADE NMS-BASE-50 TO NMS-50
NMS-B100-100-UG UPGRADE NMS-BASE-100 TO NMS-100 UPGRADE NMS-BASE-100 TO NMS-100
NMS-B250-250-UG UPGRADE NMS-BASE-250 TO NMS-250 UPGRADE NMS-BASE-250 TO NMS-250
NMS-B500-500-UG UPGRADE NMS-BASE-500 TO NMS-500 UPGRADE NMS-BASE-500 TO NMS-500
NMS-BU-U-UG UPGRADE NMS-BASE-U TO NMS-U UPGRADE NMS-BASE-U TO NMS-U
NMS-B-25-UG UPGRADE NMS-BASE-10 TO NMS-BASE-25 UPGRADE NMS-BASE-10 TO NMS-BASE-25
NMS-B-50-UG UPGRADE NMS-BASE-25 TO NMS-BASE-50 UPGRADE NMS-BASE-25 TO NMS-BASE-50
NMS-B-100-UG UPGRADE NMS-BASE-50 TO NMS-BASE-100 UPGRADE NMS-BASE-50 TO NMS-BASE-100
NMS-B-250-UG UPGRADE NMS-BASE-100 TO NMS-BASE-250 UPGRADE NMS-BASE-100 TO NMS-BASE-250
NMS-B-500-UG UPGRADE NMS-BASE-250 TO NMS-BASE-500 UPGRADE NMS-BASE-250 TO NMS-BASE-500
NMS-B-U-UG UPGRADE NMS-BASE-500 TO NMS-BASE-U UPGRADE NMS-BASE-500 TO NMS-BASE-U
85115 UPGRADE IGE-10 TO IGE-25 UPGRADE IGE-10 TO IGE-25
85116 UPGRADE IGE-25 TO IGE-50 UPGRADE IGE-25 TO IGE-50
85117 UPGRADE IGE-50 TO IGE-100 UPGRADE IGE-50 TO IGE-100
85118 UPGRADE IGE-100 TO IGE-250 UPGRADE IGE-100 TO IGE-250
85119 UPGRADE IGE-250 TO IGE-500 UPGRADE IGE-250 TO IGE-500
85120 UPGRADE IGE-500 TO IGE-U UNRESTRICTED UPGRADE IGE-500 TO IGE-U UNRESTRICTED
Identity Engines    
EB1639193 IDE IGNITION SERVER LARGE Identity Engines Ignition Server LARGE. Virtual Appliance software for VMware ESXi.
EB1639194 IDE IGNITION SERVER SMALL Identity Engines Ignition Server SMALL. Virtual Appliance software for VMware ESXi.
EB1639195 IDE IGNITION GUEST LARGE Identity Engines Ignition Guest Manager Virtual Appliance software for VMware ESXi
EB1639197 IDE IGNITION TACACS Identity Engines TACACS+ license.
EB1639245 IDE IGNITION SERVER LITE Identity Engines Ignition Server LITE. Virtual Appliance software for VMware ESXi.
ExtremeManagement Subscription License    
27001 ECA-SW ExtremeManagement, ExtremeControl & ExtremeAnalytics Subscription License. Requires associated service for each managed network device and/or user
ExtremeCloud Appliance    
Hardware Appliances    
30137 E1120 ExtremeCloud Appliance E1120 – expandable to 125 APs/Defenders and 50 Switches (Requires Separate Activation Key)
30138 E2120 ExtremeCloud Appliance E2120 – expandable to 2,000 APs/Defenders and 800 Switches (Requires Separate Activation Key)
Virtual Appliances and Licenses    
30324 VE6120 ExtremeCloud Virtual Appliance VE6120 – expandable to 500 APs/Defenders and 400 switches
30325 Activation Key (V4) ExtremeCloud Appliance – physical appliance V4 activation key for Egypt Only!
30326 VE6120-EGY ExtremeCloud Virtual Appliance VE6120 – expandable to 500 managed devices for Egypt Only!
30327 5 Device Adoption ExtremeCloud Appliance - 5 Device Adoption license (requires subscription purchase 97003-30327 or 95603-30327)
30328 25 Device Adoption ExtremeCloud Appliance - 25 Device Adoption license (requires subscription purchase 97003-30328 or 95603-30328)
30329 100 Device Adoption ExtremeCloud Appliance - 100 Device Adoption license (requires subscription purchase 97003-30329 or 95603-30329)
30330 500 Device Adoption ExtremeCloud Appliance - 500 Device Adoption license (requires subscription purchase 97003-30330 or 95603-30330)
30331 2000 Device Adoption ExtremeCloud Appliance – 2,000 Device Adoption license (requires subscription purchase 97003-30331 or 95603-30331)
Defender for IoT    
Hardware     
39505 SA201 Defender Adapter 201 with two 10/100/1000 BASE-T ports (1 network port and 1 device port), power from POE/POE+, optional power adapter sold separately.
Licenses    
39521 Defender Lic for 10 End Systems Defender License for 10 Protected End Systems
39522 Defender Lic for 100 End Systems Defender License for 100 Protected End Systems
39523 Defender Lic for 1000 End Systems Defender License for 1,000 Protected End Systems
39524 Defender Lic for 5000 End Systems Defender License for 5,000 Protected End Systems
39525 Defender Lic for 10000 End Systems Defender License for 10,000 Protected End Systems
ExtremeWireless    
ExtremeWireless (Formerly IdentiFi)    
Wireless Appliances    
Hardware Appliances    
30135 WS-C35 IDENTIFI WIRELESS APPLIANCE WS-C35 WLAN Appliance. Manages 50 Access Points, expandable to 125 in 1 or 16 AP increments. Requires Regulatory Domain Key
30136 WS-C5215 WLAN CONTROLLER WS-C5215 WLAN Appliance. Manages 100 Access Points, expandable to 1000 in 25 or 100 AP increments. Requires Regulatory Domain Key.
Virtual Appliances    
30313 WS-V2110-10-FCC V2110 V10 Virtual Wireless Appliance for FCC domain (For following countries: US, Puerto Rico, Colombia). Base of 8 APs, expandable to 525 APs in 1 or 16 AP increments ? includes 2 free Radar licenses.
30314 WS-V2110-10-ROW V2110 V10 Virtual Wireless Appliance for ROW regulatory domain (For Rest of World). Base of 8 APs, expandable to 525 APs in 1 or 16 AP increments ? includes 2 free Radar licenses.
30316 WS-V2110-10-BASE V10 Base Key to be used with V2110 virtual appliance managing 3900 series or higher series access points. Base of 8 APs, expandable to 525 APs in 1 or 16 AP increments ? includes 2 free Radar licenses.
30320 ExtremeWireless V2110 V10 Reg Key EGYPT PRDVEGY - ExtremeWireless V10 - Regulatory Key for V2110 Virtual Appliances for Egypt
30321 ExtremeWireless V10 Reg Key EGYPT PRDKEGY - ExtremeWireless V10 - Regulatory Key for Hardware Appliances for Egypt
30323 Activation Key (V4) ExtremeCloud Appliance – physical Appliance V4 activation key
30324 VE6120 ExtremeCloud Virtual Appliance VE6120 – expandable to 500 APs/Defenders and 400 switches
30325 Activation Key (V4) ExtremeCloud Appliance – physical appliance V4 activation key for Egypt Only!
30326 VE6120-EGY ExtremeCloud Virtual Appliance VE6120 – expandable to 500 managed devices for Egypt Only!
30327 5 Device Adoption ExtremeCloud Appliance - 5 Device Adoption license (requires subscription purchase 97003-30327 or 95603-30327)
30328 25 Device Adoption ExtremeCloud Appliance - 25 Device Adoption license (requires subscription purchase 97003-30328 or 95603-30328)
30329 100 Device Adoption ExtremeCloud Appliance - 100 Device Adoption license (requires subscription purchase 97003-30329 or 95603-30329)
30330 500 Device Adoption ExtremeCloud Appliance - 500 Device Adoption license (requires subscription purchase 97003-30330 or 95603-30330)
30331 2000 Device Adoption ExtremeCloud Appliance – 2,000 Device Adoption license (requires subscription purchase 97003-30331 or 95603-30331)
WS-V2110-9-JP V2110 V9 VIRTUAL APPLIANCE FOR JAPAN V2110 V9 VIRTUAL APPLIANCE FOR JAPAN
WS-V2110-9-NAM V2110 V9 VIRT APPL FCC REGULATORY DOMAIN V2110 V9 VIRT APPL FCC REGULATORY DOMAIN
WS-V2110-9-ROW V2110 V9 VIRT APPL ROW REGULATORY DOMAIN V2110 V9 VIRT APPL ROW REGULATORY DOMAIN
Access Points    
Indoor Access Points    
31012 WS-AP3935I-FCC Dual band Dual Radio 802.11ac/abgn, 4x4:4 MIMO Indoor wave2 access point with eight internal antenna array and active/active E/N data ports. Restricted Regulatory Domain: FCC (For following countries: US, Puerto Rico, Colombia)
31013 WS-AP3935I-ROW Dual band Dual Radio 802.11ac/abgn, 4x4:4 MIMO Indoor wave2 access point with eight internal antenna array and active/active E/N data ports. Restricted Regulatory Domain: Rest of World
31014 WS-AP3935E-FCC Dual band Dual Radio 802.11ac/abgn, 4x4:4 MIMO Indoor wave2 access point with eight reverse polarity SMA connectors (4 connectors per band) for external antenna array and active/active E/N data ports. Restricted Regulatory Domain: FCC (For following countries: US, Puerto Rico, Colombia)
31015 WS-AP3935E-ROW Dual band Dual Radio 802.11ac/abgn, 4x4:4 MIMO Indoor wave2 access point with eight reverse polarity SMA connectors (4 connectors per band) for external antenna array and active/active E/N data ports. Restricted Regulatory Domain: Rest of World
31025 WS-AP3912i-FCC Wall-plate, Cloud-ready, Dual band, Dual Radio 802.11ac/abgn, 2x2:2 MIMO Indoor Wave 2 access point with four internal antenna array. Available in the US, Puerto Rico and Colombia.
31026 WS-AP3912i-ROW Wall-plate, Cloud-ready, Dual band, Dual Radio 802.11ac/abgn, 2x2:2 MIMO Indoor Wave 2 access point with four internal antenna array. Verify country availability before ordering; not available in the US, Puerto Rico nor Colombia.
31034 WS-AP3916ic-FCC AP + Video Camera, Cloud-ready, Dual band, Dual Radio 802.11ac/abgn, 2x2:2 MIMO Indoor Wave 2 access point with four internal antenna array and integrated BTLE/802.15.4 radio.? Available in the US, Puerto Rico and Colombia.
31035 WS-AP3916ic-ROW AP + Video Camera, Cloud-ready, Dual band, Dual Radio 802.11ac/abgn, 2x2:2 MIMO Indoor Wave 2 access point with four internal antenna array and integrated BTLE/802.15.4 radio.? Verify country availability before ordering; NOT available in the US, Puerto Rico nor Colombia.
WS-AP3865E DUAL RADIO 802.11AC/GN OUTDOOR EXT ANT DUAL RADIO 802.11AC/GN OUTDOOR EXT ANT
31028 WS-AP3915i-FCC Cloud-ready, Dual band, Dual Radio 802.11ac/abgn, 2x2:2 MIMO Indoor Wave 2 access point with four internal antenna array and integrated BTLE/802.15.4 radio.? Available in the US, Puerto Rico and Colombia.
31029 WS-AP3915i-ROW Cloud-ready, Dual band, Dual Radio 802.11ac/abgn, 2x2:2 MIMO Indoor Wave 2 access point with four internal antenna array and integrated BTLE/802.15.4 radio.? Verify country availability before ordering; NOT available in the US, Puerto Rico nor Colombia.
31031 WS-AP3915e-FCC Cloud-ready, Dual band, Dual Radio 802.11ac/abgn, 2x2:2 MIMO Indoor Wave 2 access point with four external antenna ports and integrated BTLE/802.15.4 radio.? Available in the US, Puerto Rico and Colombia.
31032 WS-AP3915e-ROW Cloud-ready, Dual band, Dual Radio 802.11ac/abgn, 2x2:2 MIMO Indoor Wave 2 access point with four external antenna ports and integrated BTLE/802.15.4 radio.? Verify country availability before ordering; NOT available in the US, Puerto Rico nor Colombia.
Outdoor Access Points    
31016 WS-AP3965I-FCC Dual band Dual Radio 802.11ac/abgn, 4x4:4 MIMO Outdoor wave2 access point with eight internal antenna array and active/active E/N data ports. Restricted Regulatory Domain: FCC (For following countries: US, Puerto Rico, Colombia)
31017 WS-AP3965I-ROW Dual band Dual Radio 802.11ac/abgn, 4x4:4 MIMO Outdoor wave2 access point with eight internal antenna array and active/active E/N data ports. Restricted Regulatory Domain: Rest of World
31018 WS-AP3965E-FCC Dual band Dual Radio 802.11ac/abgn, 4x4:4 MIMO Outdoor wave2 access point with eight N-type jack connectors (4 connectors per band) for external antenna array and active/active E/N data ports. Restricted Regulatory Domain: FCC (For following countries: US, Puerto Rico, Colombia)
31019 WS-AP3965E-ROW Dual band Dual Radio 802.11ac/abgn, 4x4:4 MIMO Outdoor wave2 access point with eight N-type jack connectors (4 connectors per band) for external antenna array and active/active E/N data ports. Restricted Regulatory Domain: Rest of World
31050 WS-AP3917i-FCC Cloud-ready, Dual band, Dual Radio 802.11ac/abgn, 2x2:2 MIMO Outdoor Wave 2 access point with four internal antenna array. Available in the US, Puerto Rico and Colombia.
31051 WS-AP3917i-ROW Cloud-ready, Dual band, Dual Radio 802.11ac/abgn, 2x2:2 MIMO Outdoor Wave 2 access point with four internal antenna array. Verify country availability before ordering; not available in the US, Puerto Rico, Colombia nor Israel.
31055 WS-AP3917e-FCC Cloud-ready, Dual band, Dual Radio 802.11ac/abgn, 2x2:2 MIMO Outdoor Wave 2 access point with four external antenna ports. ?Available in the US, Puerto Rico and Colombia.
31056 WS-AP3917e-ROW Cloud-ready, Dual band, Dual Radio 802.11ac/abgn, 2x2:2 MIMO Outdoor Wave 2 access point with four external antenna ports. Verify country availability before ordering; not available in the US, Puerto Rico, Colombia nor Israel.
ExtremeWireless Antenna    
30702 WS-AI-DQ05120 5DBI 120DEG SECTOR Indoor, 2.3-2.7/4.9-6.1GHz, 4-feed, 5dBi, 120 degree sector antenna with standard RPSMA-type plug connector
30703 WS-AI-5Q04060 4dbi 60deg Sector Indoor, 4.9-6.1GHz, 4-feed, 4dBi, 60 degree sector antenna with standard RPSMA-type plug
30704 WS-AI-2Q05060 5dbi 60deg Sector Indoor, 2.3-2.7GHz, 4-feed, 5dBi, 60 degree sector antenna with standard RPSMA-type plug connector
30705 WS-AI-DE07025 6.5/5DBI 25DEG SECTOR Indoor 2.4GHz/5GHz, eight feed, 6.5/5.5dBi, 25 degree sector antenna with standard RPSMA-type plug connector
30706 WS-AI-5Q05025 5DBI 25DEG SECTOR Indoor 5GHz, four feed, 5dBi, 25 degree sector antenna with RPSMA-type plug connector
30707 WS-AI-DE10055 10/6DBI 55DEG SECTOR Indoor 2.4GHz/5GHz, eight feed, 10/6dBi, 55 degree sector antenna with standard RPSMA-type plug connector
30709 WS-ANT-2DIP-4 DIPOLE Indoor 2.4GHz dipole antenna (4-pack)
30710 WS-ANT-5DIP-4 DIPOLE Indoor 5GHz dipole antenna(4-pack)
30711 WS-AO-DQ05120N 5DBI 120DEG SECTOR Outdoor, 2.3-2.7/4.9-6.1GHz, 4-feed, 5dBi, 120 degree sector antenna with standard N-type plug connector
30712 WS-AO-5Q04060N 4dBi, 60deg Sector Outdoor, 4.9-6.1GHz 4-feed, 4dBi, 60 degree sector antenna with standard N-type plug
30713 WS-AO-2Q05060N 5dbi 60deg Sector Outdoor, 2.3-2.7GHz 4-feed, 5dBi, 60 degree sector antenna with standard N-type plug connector
30714 WS-AO-DE07025N 6.5/5DBI 25DEG SECTOR Outdoor 2.4GHz/5GHz, eight feed, 6.5/5.5dBi, 25 degree sector antenna with standard N-type plug connector
30715 WS-AO-DE13025N 13/11DBI 25DEG SECTOR Outdoor 2.4GHz/5GHz, eight feed, 13/11dBi, 25 degree sector antenna with standard N-type plug connector
30716 WS-AO-5Q05025N 5DBI 25DEG SECTOR Outdoor 5GHz, four feed, 5dBi, 25 degree sector antenna with standard N-type plug connector
30717 WS-AO-5Q11025N 11DBI 25DEG SECTOR Outdoor 5GHz, four feed, 11 dBi, 25 degree sector antenna with standard N-type plug connector
30718 WS-AO-DE10055N 10/6DBI 55DEG SECTOR Outdoor 2.4GHz/5GHz, eight feed, 10/6dBi, 55 degree sector antenna with standard N-type plug connector
30720 WS-AO-DE07100N 7dbi 100deg Panel Outdoor, 2.4-2.5/5.15-5.875GHz, Eight-feed, 7dBi, 100 degree panel antenna with standard N-type plug connector
WS-AI-DQ04360 2.4/5GHZ OMNI QUAD FD IND ANT 2.4/5GHZ OMNI QUAD FD IND ANT
WS-AO-5D23009N OUTOOR, 5G, MIMO, 9 DEG N OUTOOR, 5G, MIMO, 9 DEG N
WS-CAB-06DBATN 6DB LOSS ATTENUATOR 6DB LOSS ATTENUATOR
WS-CAB-10DBATN 10DB LOSS ATTENUATOR 10DB LOSS ATTENUATOR
WS-CAB-10DBATN-SN 10DBI ATTENUATOR WITH N-TYPE CONNECTOR 10DBI ATTENUATOR WITH N-TYPE CONNECTOR
WS-CAB-6DBATN-SN 6DB ATTENUATOR WITH N-TYPE CONNECTORS 6DB ATTENUATOR WITH N-TYPE CONNECTORS
WS-CAB-RPSMATERM TERMINATOR R-SMA PLUG 50 OHM 1W TERMINATOR R-SMA PLUG 50 OHM 1W
30513 WS-MBI-WALL03 WALL MTG BRKT Indoor wall mounting bracket for AP3935i/e
WS-AO-2DIPN3 OUTDOOR, 2.4G, DIPOLE, 3 PACK OUTDOOR, 2.4G, DIPOLE, 3 PACK
WS-AO-5DIPN3 OUTDOOR, 5G, DIPOLE, 3 PACK OUTDOOR, 5G, DIPOLE, 3 PACK
WS-AO-DS02360N3 OUTOOR, DUAL BAND, OMNI, 3 PACK OUTOOR, DUAL BAND, OMNI, 3 PACK
WS-AO-DT05120N OUTOOR, DUAL BAND, MIMO, 120 DEG N OUTOOR, DUAL BAND, MIMO, 120 DEG N
WS-AO-DX07025N OUTDOOR, DUAL BAND, MIMO, 25 DEG N OUTDOOR, DUAL BAND, MIMO, 25 DEG N
WS-AO-DX07180N OUTDOOR, DUAL BAND, MIMO, 180 DEG N OUTDOOR, DUAL BAND, MIMO, 180 DEG N
WS-AO-DX10055N OUTDOOR, DUAL BAND, MIMO, 55 DEG N OUTDOOR, DUAL BAND, MIMO, 55 DEG N
WS-AO-DX13025N OUTOOR, DUAL BAND, MIMO, 25 DEG N OUTOOR, DUAL BAND, MIMO, 25 DEG N
Accessories - Access Points    
30515 WS-MB-WALLEXT01 Wall mounting bracket extension for indoor and outdoor directional service antennas
WS-CAB240-P10RP INDOOR R-SMA 10 FT CABLE INDOOR R-SMA 10 FT CABLE
WS-CAB240-P25RP INDOOR R-SMA 25 FT CABLE INDOOR R-SMA 25 FT CABLE
WS-CAB-L200C20N LMR200 20 FT N LMR200 20 FT N
WS-CAB-L400C06N LMR400 6 FT N LMR400 6 FT N
WS-CAB-L400C20N LMR400 20 FT N LMR400 20 FT N
WS-CAB-L400C50N LMR400 50 FT N LMR400 50 FT N
WS-CAB-L400C75N LMR400 75 FT N LMR400 75 FT N
WS-CAB-L600C25N LMR600 25 FT N LMR600 25 FT N
WS-CAB-L600C50N LMR600 50 FT N LMR600 50 FT N
WS-CAB-NP-RPNJ CABLE, 1 FT LMR400, TYPE-N PLUG TO RPNJ CABLE, 1 FT LMR400, TYPE-N PLUG TO RPNJ
WS-CAB-NP-RPNP CABLE, 1 FT LMR400, TYPE-N PLUG TO RPNP CABLE, 1 FT LMR400, TYPE-N PLUG TO RPNP
WS-CAB-NTERM N-TYPE PORT TERMINATOR N-TYPE PORT TERMINATOR
WS-CAB-P10RJNJ RN JACK TO N JACK EXTENDER RN JACK TO N JACK EXTENDER
WS-CAB-P10RPNP RN PLUG TO N PLUG EXTENDER RN PLUG TO N PLUG EXTENDER
WS-CAB-RJ45EXT RJ45 CABLE EXTENDER RJ45 CABLE EXTENDER
Capacity Upgrades    
WS-APCAP-1 SINGLE AP CAPACITY UPGRADE (C25, V2110) SINGLE AP CAPACITY UPGRADE (C25, V2110)
WS-APCAP-100 100 AP CAPACITY UPGRADE (C5210) 100 AP CAPACITY UPGRADE (C5210)
WS-APCAP-100XFR XXX AP CAPACITY TRANSFER LICENSE XXX AP CAPACITY TRANSFER LICENSE
WS-APCAP-16 16 AP CAPACITY UPGRADE (C25, V2110) 16 AP CAPACITY UPGRADE (C25, V2110)
WS-APCAP-16XFR XXX AP CAPACITY TRANSFER LICENSE XXX AP CAPACITY TRANSFER LICENSE
WS-APCAP-1XFR ONE AP CAPACITY TRANSFER LICENSE ONE AP CAPACITY TRANSFER LICENSE
WS-APCAP-25 25 AP CAPACITY UPGRADE (C5210) 25 AP CAPACITY UPGRADE (C5210)
WS-APCAP-25XFR XXX AP CAPACITY TRANSFER LICENSE XXX AP CAPACITY TRANSFER LICENSE
WS-CTLCAPUP25 WLAN CONTROLLER 25 APS CAPACITY UPG WLAN CONTROLLER 25 APS CAPACITY UPG
WSCTLCAPUP25XFR 25 AP CAPACITY TRANSFER LICENSE 25 AP CAPACITY TRANSFER LICENSE
WS-RADAR-1 LICENSE TO ENABLE RADAR ON ONE AP LICENSE TO ENABLE RADAR ON ONE AP
WS-RADAR-100 LICENSE TO ENABLE RADAR ON 100 APS LICENSE TO ENABLE RADAR ON 100 APS
WS-RADAR-100XFR RADAR XXX CAPACITY LICENSE TRANSFER RADAR XXX CAPACITY LICENSE TRANSFER
WS-RADAR-16 LICENSE TO ENABLE RADAR ON 16 APS LICENSE TO ENABLE RADAR ON 16 APS
WS-RADAR-16XFR RADAR XXX CAPACITY LICENSE TRANSFER RADAR XXX CAPACITY LICENSE TRANSFER
WS-RADAR-1XFR RADAR XXX CAPACITY LICENSE TRANSFER RADAR XXX CAPACITY LICENSE TRANSFER
WS-RADAR-25 LICENSE TO ENABLE RADAR ON 25 APS LICENSE TO ENABLE RADAR ON 25 APS
WS-RADAR-25XFR RADAR XXX CAPACITY LICENSE TRANSFER RADAR XXX CAPACITY LICENSE TRANSFER
Regulatory Domain Licenses    
30311 WS-REG10P-FCC V10 Regulatory Domain Key for FCC domain (For following countries: US, Puerto Rico, Colombia). Enables WLAN appliances and access points with appropriate RF settings for the country.
30312 WS-REG10P-ROW V10 Regulatory Domain Key for ROW domain (For Rest of World). Enables WLAN appliances and access points with appropriate RF settings for the country.
30315 WS-REG10P-BASE V10 Base Key to be used with appliances managing 3900 series or higher series access points. Enables WLAN appliances and access points with appropriate RF settings for the country
WS-REG9P-JP V9 REG DOMAIN KEY JAPAN V9 REG DOMAIN KEY JAPAN
WS-REG9P-NAM V9 REG DOMAIN KEY FCC V9 REG DOMAIN KEY FCC
WS-REG9P-ROW V9 REG DOMAIN KEY ROW V9 REG DOMAIN KEY ROW
Power Supplies - Access Points    
30512 WS-PSI12V-MR2 12V PWR SPLY Multi region 12V Indoor External Power Supply
30522 WS-PSI-C5215-750W-01 750W redundant power supply for network appliances (validate supported model numbers before ordering)
Mid-Span POE Devices    
Wireless Demo Kits    
39021 802.11ac Wave 2 Wireless Demo Bundle FCC Extreme Networks 802.11ac Wave 2 440G2 Partner DemoKit for US, Puerto Rico, and Colombia
39023 802.11ac Wave 2 Wireless Demo Bundle ROW Extreme Networks 802.11ac Wave 2
440G2 Partner DemoKit for Rest of
World including EMEA
WiNG (Formerly Zebra WLAN)    
Wireless Appliances    
Hardware Appliances    
NX-5500-100R0-WR NX-5500 SERVICES PLATFORM NX-5500 SERVICES PLATFORM
NX-7510-100R0-WR NX 7510 INTEGRATED SVC PLATFORM NX 7510 INTEGRATED SVC PLATFORM
NX-7520-100R0-WR NX 7520 INTEGRATED SVC PLATFORM NX 7520 INTEGRATED SVC PLATFORM
NX-7530-100R0-WR NX 7530 INTEGRATED SVC PLATFORM NX 7530 INTEGRATED SVC PLATFORM
NX-9600-100R0-WR NX 9600 INTEGRATED SERVICES PLATFORM NX 9600 INTEGRATED SERVICES PLATFORM
NX-9610-100R0-WR NX 9610 INTEGRATED SERVICES PLATFORM NX 9610 INTEGRATED SERVICES PLATFORM
RFS-4010-00010-WR RFS4000:W/ INT.POE+,PS RFS4000:W/ INT.POE+,PS
Hardware Appliances Accessories    
NX-7500-10G-NMC NX 7500 - 2-PORT 10G SFP+ NMC MODULE NX 7500 - 2-PORT 10G SFP+ NMC MODULE
NX-7500-1G-NMC NX 7500 - 4-PORT 1G SFP NMC MODULE NX 7500 - 4-PORT 1G SFP NMC MODULE
NX-7500-AC-PSU NX 7500 AC POWER SUPPLY NX 7500 AC POWER SUPPLY
NX-7500-DC-PSU NX 7500 DC POWER SUPPLY NX 7500 DC POWER SUPPLY
NX-7500-HD-500GB NX 7530 500GB SPARE HARD DRIVE NX 7530 500GB SPARE HARD DRIVE
NX-7500-RAIL NX 7500 MOUNTING KIT - SLIDING RAILS NX 7500 MOUNTING KIT - SLIDING RAILS
NX-9600-HD-ACC NX 9600 HARD DRIVE (2TB) ACCESSORY NX 9600 HARD DRIVE (2TB) ACCESSORY
NX-9600-PSU-ACC NX 9600 POWER SUPPLY - ACCESSORY NX 9600 POWER SUPPLY - ACCESSORY
PWR-BGA48V45W0WW PS, AC,DC,0.93 A, 45W, INFRASTRUCTURE POWER SUPPLY ADAPTOR,POWER- BRICK,AC,DC,0.93 A,POWER SUPPLY INFRASTRUCTURE,POWER- BRICK,AC,DC,0.9375 A, 45W
Virtual Appliances    
VX-9000-APPLNC-LIC LICENSE,VX-9000 APPLIANCE LICENSE,VX-9000 APPLIANCE