GIẢI PHÁP EXTREME Networks BlackDiamond 8800 Series

  03/11/19

EXTREME Networks CORE Switch BlackDiamond 8800 series EXTREME Networks DISTRIBUTION Switch BlackDiamond 8800 series

MÔ HÌNH THIẾT KẾ GIẢI PHÁP MẠNG SWICTH THEO CÁC LỚP

  03/11/19

MÔ HÌNH THIẾT KẾ GIẢI PHÁP MẠNG SWICTH THEO CÁC LỚP Khối chuyển mạch lõi (Core Switches – Backbone Switches) Khối chuyển mạch phân phối (Distribution Switches) Khối chuyển...

EXTREME X690 Series

  10/12/17

ExtremeSwitching™ X690 High-Performance 10Gb Leaf Switch High-Density, Advanced 10Gb Enterprise LAN and Data Center Leaf Switching

DANH HIỆU ĐỐI TÁC DISTRIBUTOR CỦA EXTREME NETWORKS

  30/08/20

DANH HIỆU ĐỐI TÁC DISTRIBUTOR CỦA EXTREME NETWORKS CAO NHẤT TẠI VIỆT NAM