SONICWALL

  08/11/22

Trong quý thứ 11 liên tiếp, dịch vụ Sandbox SonicWall Capture Advanced Threat Protection (ATP) đã đạt được chứng nhận Advanced Threat Defense (ATD) từ ICSA Labs,  là cơ quan kiểm tra và cấp chứng nhận hàng đầu.
 
SonicWall một lần nữa giành được điểm tuyệt đối  trong Báo cáo kiểm tra chứng nhận Phòng chống mối đe dọa nâng cao (ATD) độc quyền của ICSA  Labs cho Quý 3 năm 2022, với những thành quả đạt được:
- 100% đánh giá hiệu quả khi phát hiện mối đe dọa nâng cao
- Không gặp lỗi cảnh báo giả
- 672 các mối đe dọa độc hại được phát hiện
- 620 Ứng dụng vô hại được xác định chính xác

Kiến trúc sanbox SonicWall Capture ATP đa lớp (Multi - Engine), dựa trên đám mây(cloud-based) giúp các doanh nghiệp:
- Xác định và chặn các biến thể phần mềm độc hại đã biết và chưa biết
- Ngăn chặn các cuộc tấn công mạng nguy hiểm, bao gồm cả ransomware
- Bảo vệ dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp
- Đáp ứng các yêu cầu tuân thủ

Capture ATP, bao gồm (Real Time Deep Memory Inspection)™ đã được cấp bằng sáng chế, có thể được thêm vào nhiều sản phẩm bảo mật mạng mới nhất của SonicWall, bao gồm tường lửa, thiết bị wifi, dịch vụ bảo vệ endpoint và các giải pháp truy cập từ xa an toàn.