Sản phẩm

Sản phẩm mới

Sản phẩm nổi bật

  • SLX 9240

SLX 9240

Mô tả :

ExtremeSwitchingTMSLX 9240

Giới thiệu chung:
SLX 9240 là một bộ chuyển mạch spine/leaf 100/40GbE có kích thước 1U hỗ trợ 24 MB bộ nhớ đệm và băng thông chuyển mạch 3,2 Tbps/1,3 Bpps. Nó có thể được cấu hình như một thiết bị chuyển mạch leaf hoặc kết nối uplink 40 hoặc 100 GbE với các thiết bị chuyển mạch leaf, chẳng hạn như ExtremeSwitching SLX 9140.

Bằng cách tận dụng thiết bị chuyển mạch mật độ cao này, trung tâm dữ liệu có thể cải thiện đáng kể hiệu suất điện năng, không gian và tản nhiệt, ngay cả trên quy mô lớn. ASIC có thể lập trình cho phép áp dụng các giao thức và công nghệ mới thông qua một hệ điều hành, thay vì nâng cấp phần cứng. Payload timestamping cải thiện độ chính xác của việc đo lường và thiết lập hiệu suât SLA.

 

Kết nối mật độ cao yêu cầu bởi các Trung tâm dữ liệu Doanh Nghiệp và Điện toán đám mây

SLX 9240 là một bộ chuyển mạch spine 100/40GbE ccó kích thước 1U hỗ trợ 24 MB bộ nhớ đệm và băng thông hệ thống 3,2 Tbps/1,3 Bpps.

Hệ điều hành mô-đun, ảo hóa

SLX 9240 dử dụng Extreme SLX-OS, một hệ điều hành dựa trên Linux được ảo hóa hoàn toàn, mang lại khả năng phục hồi cấp độ quy trình và cách ly lỗi. SLX-OS hỗ trợ các tính năng chuyển mạch nâng cao và có khả năng lập trình cao cho phép tự động hóa toàn bộ quy trình hoạt động với Extreme Workflow Composer.

Tích hợp Application Hosting

Giải pháp linh hoạt và mở này cho phép các tổ chức chạy các ứng dụng tích hợp trực tiếp trên SLX 9240 mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. Điều này có thể được sử dụng để lưu trữ, tích hợp các công cụ phân tích / khắc phục sự cố hoặc các ứng dụng mạng của bên thứ ba mà không cần phần cứng riêng biệt.

Điểm nổi bật:
• Mang lại tốc độ cao ở tất cả các lớp của trung tâm dữ liệu
• Cung cấp kết nối spine và leaf 100/40 GbE mật độ cao trong kích thước 1RU
• Bao gồm một ASIC có thể lập trình để đẩy nhanh việc áp dụng các giao thức và công nghệ mới
• Sử dụng SLX Insight Architecture và SLX Visibility Services để giám sát linh hoạt, theo thời gian thực các khối lượng công việc được ảo hóa nhằm đơn giản hóa việc khắc phục sự cố
• Cung cấp tải timestamping để định và đo lường SLA hiệu suất chính xác hơn
• Tự động hóa quy trình làm việc  cho toàn bộ vòng đời hệ thống mạng thông qua Extreme Workflow Composer và Extreme Workflow Composer Automation Suites

Sản phẩm liên quan