SỰ KIỆN

  03/11/19


Kể từ khi thành lập vào năm 1910, Hitachi đã giữ vững nhiệm vụ "đóng góp cho xã hội thông qua việc phát triển công nghệ và sản phẩm ưu việt".

Góp phần cải thiện các môi trường toàn cầu, xã hội và an ninh hiện tại và trong tương lai, thông qua phát triển công nghệ và sản phẩm. 

Tầm nhìn thể hiện những gì Hitachi Group hướng đến trong tương lai. Khẩu hiệu "Inspire the Next" là một biểu hiện mong muốn của Tập đoàn nhằm đưa Tầm nhìn này trở thành hiện thực.

Từ "Inspire" xuất phát từ chữ Latin "in" hoặc "into" và "spirare" hoặc "thở". Nó có nghĩa là "hít thở cuộc sống vào", "mở rộng", và "khuyến khích." Nó cũng mang ý nghĩa của "nâng cao tinh thần và nâng cao nhận thức", và của "cung cấp năng lượng và lòng can đảm."

Đường màu đỏ kéo dài trên và bên phải của "Tiếp theo" được gọi là "Inspire Flash". Nó thể hiện mong muốn mạnh mẽ của Hitachi để đạt được sự tăng trưởng hơn nữa.

Tập đoàn Hitachi nhằm mục đích giúp tạo ra một xã hội tràn ngập sức sống, bởi "Inspiring the World".

N-TEK DISTRIBUTION hiện đang là nhà phân phối chính thức hệ thống thiết bị UPS Hi-Rel Electronics Pvt. Ltd., we are now a Hitachi Group Company - Hitachi Hi-Rel Power Electronics Pvt. Ltd., recognized as a PIONEER IN POWER ELECTRONICS.

Founded and established in 1983 as Hi-Rel Electronics Pvt. Ltd., we are now a Hitachi Group Company - Hitachi Hi-Rel Power Electronics Pvt. Ltd., recognized as a PIONEER IN POWER ELECTRONICS. With 3 Decades of Experience, we have garnered a significant level of trust in our Market Segment and continue to offer World Class Power Electronics Products, Value Added Services & Customized Solutions.

Our Product Portfolio includes UPS (Uninterruptible Power Supply) for Industrial, Commercial & Enterprise Applications, Medium Voltage & Low Voltage Variable Frequency Drives, Steel Automation & Engineered Drives for Customized Applications, Industrial Automation & Control Products like PLC, SCADA & DCS, Solar Inverters, Railway Products and other Customized Products like UMPS, iDip (Dip Ride Through Solutions), etc. We have rich experience in supplying power back-up products & complete Customized Solutions for Mission Critical Applications in Refineries, Petro-Chemicals, Power Generation, Steel & Metal, and Process Industries as well as Critical Data Processing Applications.

 • PIONEER in Power Electronics
 • Leading Manufacturer of UPS, DRIVES & AUTOMATION PRODUCTS and SOLAR INVERTERS
 • State-of-the-Art MANUFACTURING FACILITY at Gandhinagar & Sanand in Gujarat, India
 • IN-HOUSE R&D Facility recognized by DSIR, Government of India
 • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & BS OHSAS 18001:2007 Certified Company adhering to World Class Quality Standards with Export House Status
 • APPROVED by Leading Consultants and EPC Vendors
 • PAN INDIA & GLOBAL Presence
 • SERVING Entire Gamut of Industries
 • Rich Experience in "MISSION CRITICAL" Applications
 • Dedicated & Decentralized 24X7 AFTER-SALES-SERVICE at 45+ Locations
 • OFFERS Products with Greater Energy Efficiency & Lower Carbon Footprint

We constantly strive to offer our Customers Complete Customized Solutions to keep them ahead in this Competitive Arena. Product Development is a continuous process to assist Customers in increasing their Productivity & Profitability.

We believe that our core Values, Customer Delight, Quality Orientation, Harmony, Sincerity, Pioneering Spirit & Growth, differentiate us from others. With Expertise, Experience and an Efficient Product Line, we will always be your Power Electronics Partner.

When you choose to do business with us, you are partnering with a Company who cares.

Chi tiết sản phẩm: http://www.hitachi-hirel.com/products