Sản phẩm

Sản phẩm mới

Sản phẩm nổi bật

 • EXTREME Summit X460-G2 Series

EXTREME Summit X460-G2 Series

Mô tả :

EXTREME Summit X460-G2 Series SCALABLE ADVANCED AGGREGATION SWITCH WITH EXTREMEXOS MODULAR OPERATING SYSTEM

Extreme Switching X460-G2 Series 

X460-G2 series – the scalable advanced aggregation and edge switch with the revolutionary ExtremeXOS modular operating system.

The X460-G2 series is based on Extreme Networks revolutionary ExtremeXOS, a highly resilient OS that provides continuous uptime, manageability, and operational efficiency. Each switch offers the same high-performance, non-blocking hardware technology, in the Extreme Networks tradition of simplifying network deployments through the use of common hardware and software throughout the network.

The X460-G2 switches are effective campus-edge switches with IEEE 802.3at PoE-plus and can also serve as aggregation switches for traditional enterprise networks. The X460-G2 series is also an option for DSLAM or CMTS aggregation, or for active Ethernet access.

The X460-G2  can also be used as a top-of-rack switch for many data center environments with features such as high-density Gigabit Ethernet for concentrated data center environments; XNV™ (ExtremeXOS Network Virtualization) for centralized network-based Virtual Machine (VM) inventory, VM location history, and VM provisioning; Direct Attach™ to offload VM switching from servers, thereby improving performance; high-capacity Layer 2/Layer 3 scalability for highly virtualized data centers; and intra-rack and cross-rack stacking with industry-leading flexibility.

Dòng Summit® X460-G2 được dựa trên cuộc cách mạng công nghệ ExtremeXOS® từ Extreme Networks, một hệ điều hành có độ ổn định cao, cung cấp thời gian hoạt động liên tục, quản lý và hiệu quả hoạt động. Mỗi một switch đều cung cấp hiệu suất cao, công nghệ phần cứng nonblocking, Extreme Networks đơn giản hóa việc triển khai mạng thông qua việc sử dụng các phần cứng và phần mềm phổ biến trên toàn mạng.
Dòng switch Summit X460-G2 là switch hỗ trợ hiệu quả vùng biên mạng Energy Efficient Ethernet (EEE - IEEE 802.3az) với IEEE 802.3at PoE-plus và cũng có thể là switche tập hợp cho các mạng doanh nghiệp truyền thống. Summit X460-G2 series cũng là một lựa chọn cho DSLAM hoặc CMTS tập hợp, hoặc để truy cập Ethernet.
Summit X460-G2 cũng có thể được sử dụng như là một top-of-rack chuyển đổi cho các môi trường trung tâm nhiều dữ liệu với tính năng như mật độ cao Gigabit Ethernet cho các môi trường trung tâm dữ liệu tập trung; XNV ™ (ExtremeXOS Network Virtualization) giúp kiểm kê tập trung dựa trên mạng ảo Virtual Machine (VM), lịch sử vị trí VM và VM trích lập dự phòng; Direct Attach ™ giảm tải VM chuyển đổi từ các máy chủ, do đó cải thiện hiệu suất; khả năng mở rộng dung lượng cao Layer 2 / Layer 3 cho các trung tâm dữ liệu ảo hóa; và xếp chồng intra-rack và cross-rack với công nghệ linh hoạt hàng đầu.

 • Thiết bị chuyển mạch và định tuyến hiệu suất, khả năng mở rộng cao
Summit X460-G2 cung cấp lớp lõi chuyển mạch thông minh và định tuyến với mật độ cổng đặc biệt và công nghệ xếp chồng hiệu suất cao cung cấp bởi hệ điều hành modul ExtremeXOS.

Mật độ cao, yếu tố hình thức nhỏ
Extreme Networks Summit X460-G2 cung cấp mật độ cao Gigabit Ethernet trong một yếu tố hình thức 1RU rất nhỏ cho đến 52 cổng trong một hệ thống. Đối với nhu cầu phát sinh từ dữ liệu, lưu trữ, thoại và dữ liệu hội tụ, Summit X460-G2 cung cấp khả năng mở rộng lớp 2/3 chuyển mạch và Multiprotocol Label Switching (MPLS) / Cấu trúc Virtual Private LAN Service (H-VPLS). Summit X460 switch cũng hỗ trợ Bridges Provider (PB, IEEE 802.1ad).
Cổng cấu hình linh hoạt
Summit X460-G2 cung cấp cấu hình cổng linh hoạt. Đối với Summit X460-G2 mô hình 24 cổng đồng với 10Gb uplinks với 4 cổng quang Gigabit Ethernet chuyên dụng và 4 chia sẻ Gigabit Ethernet cổng quang, chuyển đổi có thể có tới 8 cổng quang GbE, trong khi vẫn cung cấp 20 cổng đồng Gigabit Ethernet (PoE-plus hoặc không PoE). Các sản phẩm 24 cổng đồng Summit X460-G2 với uplinks 1Gb có thể cung cấp lên đến 12 cổng SFP với 20 cổng Gigabit Ethernet hoặc 8 cổng SFP với 24 cổng đồng GbE.
Tất cả các model X460-G2 được trang bị 4 cổng SFP + 10 GbE hoặc 4 cổng SFP 1GbE trên mỗi thiết bị. Thông qua một khe VIM tùy chọn, Summit switches X460-G2 có thể được trang bị với một cổng bổ sung 2 của 10 GbE cho tổng cộng 6 trên 10 cổng Gigabit Ethernet trên các mô hình đường lên 10GB.  Tùy chọn khác, mỗi đơn vị có thể được trang bị 2 cổng QSFP + 40 Gigabit Ethernet cho uplinks hoặc stacking.
Tính sẵn sàng cao
Summit X460-G2 cho phép khối doanh nghiệp, trung tâm dữ liệu, và biên mạng Carrier Ethernet, tập hợp và triển khai đường trục chính trong môi trường AC-powered và DC-powered. Summit X460-G2 đơn giản hoá mạng lưới hoạt động với modul OS hệ điều hành ExtremeXOS , có sẵn trên các thiết bị Extreme Networks Ethernet. Các hệ điều hành ExtremeXOS cung cấp tính khả dụng cao và đơn giản với  hệ điều hành phủ khắp hệ thống mạng.
1588 Precision Time Protocol (PTP)
Loạt Summit X460-G2 cung cấp tùy chọn Boundary Clock (BC), Transparent Clock (TC), và Ordinary Clock (OC) cho đồng bộ pha và tần số và cho phép các mạng lưới và các thiết bị kết nối phải được đồng bộ xuống micro chính xác qua kết nối Ethernet .
Video Bridging Audio (AVB)
Summit X460-G2 series hỗ trợ IEEE 802.1 Audio Video Bridging để cho phép tin cậy, thời gian thực truyền tải âm thanh / video qua mạng Ethernet. Công nghệ AVB cung cấp chất lượng dịch vụ cần thiết cho độ nét cao và các dòng đa phương tiện nhạy cảm với thời gian.


High-Performance and Highly Scalable Switching and Routing
X460-G2 offers core-class intelligent switching and routing with exceptional port density and high-performance stacking technology powered by the ExtremeXOS modular operating system.

High Density, Small Form Factor

Extreme Networks X460-G2 provides high density for Gigabit Ethernet in a very small 1RU form factor for up to 52 ports in one system. For emerging demands from data, storage, voice, and data convergence, X460-G2 provides highly scalable Layer 2/3 switching and Multiprotocol Label Switching (MPLS)/Hierarchical Virtual Private LAN Service (H-VPLS).

Flexible Port Configuration

The X460-G2 offers flexible port configurations. For X460-G2 24 port copper models with 10Gb uplinks with four dedicated Gigabit Ethernet fiber ports and four shared Gigabit Ethernet fiber ports, the switch can have up to 8 fiber GbE ports, while still providing 20 Gigabit Ethernet copper ports (PoE-plus or non-PoE). The X460-G2 24 port copper models with 1Gb uplinks can provide up to 12 SFP ports with 20 Gigabit Ethernet ports or eight SFP ports with 24 copper GbE ports.
All X460-G2 models come equipped with either 4 ports of SFP+ 10 GbE or 4 ports of SFP 1GbE resident on the faceplate of each model.  Through an optional VIM slot, X460-G2 switches can be equipped with an additional 2 ports of 10 GbE for a total of six 10 Gigabit Ethernet ports on the 10Gb uplink models. As another option, each unit can be equipped with 2 ports of QSFP+ 40 Gigabit Ethernet for uplinks or stacking.

High Availability and Simplicity

X460-G2 enables enterprise campus, data center, and Carrier Ethernet edge, aggregation and core backbone deployment in AC-powered and DC-powered environments. X460-G2 simplifies network operation with ExtremeXOS modular OS, available across Extreme Networks Ethernet switches. The ExtremeXOS operating system provides high availability and simplicity with one OS everywhere in the network.

1588 Precision Time Protocol (PTP)

The X460-G2 series offers optional Boundary Clock (BC), Transparent Clock (TC), and Ordinary Clock (OC) for synchronizing phase and frequency and allowing the network and the connected devices to be synchronized down to microseconds of accuracy over Ethernet connection.

Audio Video Bridging (AVB)

The X460-G2 series supports IEEE 802.1 Audio Video Bridging to enable reliable, real-time audio/video transmission over Ethernet.  AVB technology delivers the quality of service required for today’s high-definition and time-sensitive multimedia streams.

Thiết bị chuyển mạch và định tuyến hiệu suất cao

o 52 cổng, 48 cổng hoặc 28 cổng Gigabit Ethernet (GbE) kết nối trong một yếu tố hình thức 1RU
o 4 cổng SFP + 10GbE hoặc 4 cổng SFP 1GbE trên bề mặt trước
o Tất cả các cấu hình Non-blocking đồng, quang, và POE +
o Tùy chọn 2 cổng 10 GbE quang và đồng để cung cấp thêm 20 Gbps uplink
o Tùy chọn 2 cổng 40 GbE để cung cấp 80 Gbps uplink hoặc SummitStack-V160 stacking
o Tùy chọn Voice-grade SummitStack ™ 40Gbps hoặc SummitStack-V80 80Gbps xếp chồng tốc độ cao hoặc SummitStack-V, khoảng cách  xếp chồng dài hơn
o Lên đến 1668 watts 802.3at IEEE qua Ethernet Plus (PoE-plus) để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các ứng dụng mạng hội tụ
o Luồng không khí 2 chiều
o SyncE G.8232 và IEEE 1588 PTP Timing
o Y.1731 OAM bảo đảm cho độ chính xác của phần cứng.
o Nâng cao chuyển mạch Layer 2 / Layer 3 và MPLS / H-VPLS hỗ trợ quản lý an ninh toàn diện
o Thực hiện chính sách người dùng và lưu trữ máy chủ toàn vẹn, và quản lý danh tính
o Universal Port Dynamic Security Profiles cung cấp các chính sách an ninh mạng
o Phát hiện mối đe dọa và đề xuất phương án để phản ứng với sự xâm nhập với CLEAR-Flow Security Rules Engine
o Denial of Service (DoS) bảo vệ và bảo mật IP chống lại các tác nhân trung gian và các cuộc tấn công DoS làm cứng các cơ sở hạ tầng mạng

 

 • 52-port, 48-port, or 28-port Gigabit Ethernet (GbE) connectivity in a 1RU form factor

 • 4 ports of SFP+ 10GbE or 4 ports of SFP 1GbE on front faceplate

 • All configurations Non-blocking

 • Copper, Fiber, and POE+ models

 • Optional two-port 10 GbE fiber and copper options to provide additional 20 Gbps uplinks

 • Optional two-port 40 GbE to provide 80 Gbps uplinks or SummitStack-V160 stacking

 • Optional Voice-grade SummitStack™ 40Gbps or SummitStack-V, longer distance stacking

 • Up to 1668 watts of flexible IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE-plus) to meet the growing demand of converged network applications

 • Front-to-Back or Back-to-Front airflow

 • SyncE G.8232 and IEEE 1588 PTP Timing

 • Y.1731 OAM Measurements in hardware for accuracy

 • Advanced Layer 2/Layer 3 switching and MPLS/H-VPLS support Comprehensive Security Management

 • User policy and host integrity enforcement, and identity management

 • Universal Port Dynamic Security Profiles to provide fine granular security policies in the network

 • Threat detection and response instrumentation to react to network intrusion with CLEAR-Flow Security Rules Engine

 • Denial of Service (DoS) protection and IP security against man-in-the-middle and DoS attacks to harden the network infrastructure

Performance Specifications
Switch Model Maximum Active GbE Ports Maximum Active 10GbE Ports Maximum Active 40GbE Ports Aggregated Switch Bandwidth Frame Forwarding Rate
X460-G2-24t-10GE4 28 6 2 296 Gbps 220.2 Mpps
X460-G2-48t-10GE4 48 6 2 336 Gbps 250 Mpps
X460-G2-24x-10GE4 28 6 2 296 Gbps 220.2 Mpps
X460-G2-48x-10GE4 48 6 2 336 Gbps 250 Mpps
X460-G2-24p-10GE4 28 6 2 296 Gbps 220.2 Mpps
X460-G2-48p-10GE4 48 6 2 336 Gbps 250 Mpps
X460-G2-24t-GE4 32 2 2 220 Gbps 163.7 Mpps
X460-G2-48t-GE4 48 2 2 260 Gbps 193.4 Mpps
X460-G2-24p-GE4 32 2 2 220 Gbps 163.7 Mpps
X460-G2-48p-GE4 48 2 2 260 Gbps 193.4 Mpps
 • Less than 4 microsecond latency (64-byte)
 • Layer 2/MAC Addresses: 96K (98,304)
 • IPv4 LPM Entries: 12K
 • IPv6 LPM Entries: 6K
 • 4096 VLAN/VMANs
 • 9216 Byte Max Packet Size (Jumbo Frame)
 • 128 load sharing trunks, up to 32 members per trunk
 • 4,096 ingress bandwidth meters
 • Ingress and egress bandwidth policing/rate limiting per flow/ACL
 • 8 QoS egress queues/port
 • Egress bandwidth rate shaping per egress queue and per port
 • Rate Limiting Granularity: 8 Kbps
 • All ports Full Duplex – half duplex operation is not supported
External Ports
Switch Hardware Ports
X460-G2-24t-10GE4 24 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) - 4 ports are combo ports 
8 x 100/1000BASE-X (SFP) unpopulated ports – 4 ports are combo ports 
4 x 10GBASE-X SFP+ (unpopulated ports) 
1 x Serial (console port RJ-45) 
1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port 
1 x USB port for external USB flash
X460-G2-48t-10GE4 48 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
4 x 10GBASE-X SFP+ (unpopulated ports)
1 x Serial (console port RJ-45)
1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port
1 x USB port for external USB flash
X460-G2-24x-10GE4 24 x 100/1000BASE-X (SFP) unpopulated ports – 4 ports are combo ports
8 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) - 4 ports are combo ports
4 x 10GBASE-X SFP+ (unpopulated ports)
1 x Serial (console port RJ-45)
1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port
1 x USB port for external USB flash
X460-G2-48x-10GE4 48 x 100/1000BASE-X (SFP) unpopulated ports
4 x 10GBASE-X SFP+ (unpopulated ports)
1 x Serial (console port RJ-45)
1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port
1 x USB port for external USB flash
X460-G2-24p-10GE4 24 x 10/100/1000BASE-T PoE-Plus - 4 ports are combo ports
8 x 100/1000BASE-X (SFP) unpopulated ports – 4 ports are combo ports
4 x 10GBASE-X SFP+ (unpopulated ports)
1 x Serial (console port RJ-45)
1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port
1 x USB port for external USB flash
X460-G2-48p-10GE4 48 x 10/100/1000BASE-T PoE-Plus
4 x 10GBASE-X SFP+ (unpopulated ports)
1 x Serial (console port RJ-45)
1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port
1 x USB port for external USB flash
X460-G2-24t-GE4 24 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) - 4 ports are combo ports
8 x 100/1000BASE-X (SFP) unpopulated ports – 4 ports are combo ports
4 1GBASE-X SFP (unpopulated ports)
1 x Serial (console port RJ-45)
1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port
1 x USB port for external USB flash
X460-G2-48t-GE4 48 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
4 x 1GBASE-X SFP (unpopulated ports)
1 x Serial (console port RJ-45)
1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port
1 x USB port for external USB flash
X460-G2-24p-GE4 24 x 10/100/1000BASE-T PoE-Plus - 4 ports are combo ports
8 x 100/1000BASE-X (SFP) unpopulated ports – 4 ports are combo ports
4 1GBASE-X SFP (unpopulated ports)
1 x Serial (console port RJ-45)
1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port
1 x USB port for external USB flash
X460-G2-48p-GE4 48 x 10/100/1000BASE-T PoE-Plus
4 x 1GBASE-X SFP (unpopulated ports)
1 x Serial (console port RJ-45)
1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port
1 x USB port for external USB flash
X460-G2 VIM-2x 2 x 10GBASE-X SFP+ (unpopulated ports)
X460-G2 VIM-2t 2 x 10GBASE-T Ports
X460-G2 VIM-2ss 2 x Summit Stack (CX4) Ports
X460-G2 VIM-2q 2 x 40GBASE-X QSFP+ (unpopulated ports)
X460-G2 TM-CLK Clock Module for SyncE and 1588 with 2 mini-BNC connectors for 10MHz and 1PPS signals
Physical
Switch Model Weight Physical Dimension
X460-G2-24t-10GE4 12.9 lb (5.85 kg) Height: 1 RU / 1.73 inches (4.4 cm)
Width: 17.4 inches (44.1 cm) 
Depth: 17.0 inches (43.2 cm)
X460-G2-48t-10GE4 13.3 lb (6.03 kg) Height: 1 RU / 1.73 inches (4.4 cm)
Width: 17.4 inches (44.1 cm) 
Depth: 17.0 inches (43.2 cm)
X460-G2-24x-10GE4 13.1 lb (5.94 kg) Height: 1 RU / 1.73 inches (4.4 cm)
Width: 17.4 inches (44.1 cm) 
Depth: 17.0 inches (43.2 cm)
X460-G2-48x-10GE4 14.1 lb (6.4 kg) Height: 1 RU / 1.73 inches (4.4 cm)
Width: 17.4 inches (44.1 cm) 
Depth: 17.0 inches (43.2 cm)
X460-G2-24t-GE4 12.9 lb (5.85 kg) Height: 1 RU / 1.73 inches (4.4 cm)
Width: 17.4 inches (44.1 cm) 
Depth: 17.0 inches (43.2 cm)
X460-G2-48t-GE4 13.3 lb (6.03 kg) Height: 1 RU / 1.73 inches (4.4 cm)
Width: 17.4 inches (44.1 cm) 
Depth: 17.0 inches (43.2 cm)
X460-G2-24p-10GE4 14.6 lb (6.62 kg) Height: 1 RU / 1.73 inches (4.4 cm) 
Width: 17.4 inches (44.1 cm) 
Depth: 19.1 inches (48.5 cm)
X460-G2-48p-10GE4 15.2 lb (6.9 kg) Height: 1 RU / 1.73 inches (4.4 cm) 
Width: 17.4 inches (44.1 cm) 
Depth: 19.1 inches (48.5 cm)
X460-G2-24p-GE4 14.6 lb (6.62 kg) Height: 1 RU / 1.73 inches (4.4 cm) 
Width: 17.4 inches (44.1 cm) 
Depth: 19.1 inches (48.5 cm)
X460-G2-48p-GE4 15.2 lb (6.9 kg) Height: 1 RU / 1.73 inches (4.4 cm) 
Width: 17.4 inches (44.1 cm) 
Depth: 19.1 inches (48.5 cm)
X460-G2 VIM-2x 0.57 lb (0.26 kg) Height: 1.4 inches (3.55 cm)
Width: 3.4 inches (8.6 cm) 
Depth: 5.5 inches (13.9 cm)
X460-G2 VIM-2t 0.57 lb (0.26 kg) Height: 1.4 inches (3.55 cm) 
Width: 3.4 inches (8.6 cm) 
Depth: 5.5 inches (13.9 cm)
X460-G2 VIM-2ss 0.57 lb (0.26 kg) Height: 1.4 inches (3.55 cm) 
Width: 3.4 inches (8.6 cm) 
Depth: 5.5 inches (13.9 cm)
X460-G2 VIM-2q 0.57 lb (0.26 kg) Height: 1.4 inches (3.55 cm) 
Width: 3.4 inches (8.6 cm) 
Depth: 5.5 inches (13.9 cm)
X460-G2 TM-CLK 0.19 lb (0.08 kg) Height: 1.4 inches (3.55 cm) 
Width: 0.9 inches (2.29 cm) 
Depth: 6.3 inches (16.0 cm)
X460-G2 Front-to-Back fan module 1.0 lb (0.46 kg) Height: 1.59 inches (4.04 cm) 
Width: 4.8 inches ( 12.2 cm) 
Depth: 6.2 inches (15.75 cm)
X460-G2 Back-to-Front fan module 1.0 lb (0.46 kg) Height: 1.59 inches (4.04 cm) 
Width: 4.8 inches ( 12.2 cm) 
Depth: 6.2 inches (15.75 cm)

NOTE: Switch weights include installed fan module. They do not include installed VIM2 modules or PSUs.
* Please refer to the ExtremeSwitching Family Switches Hardware Installation Guide for packaged weight and dimensions.

CPU/Memory
 • 64-bit MIPS Processor, 1 GHz clock
 • 1GB ECC DDR3 DRAM
 • 4GB eMMC Flash
 • 4MB packet buffer
LED Indicators
 • Per port status LED including power status
 • System Status LEDs: management, fan and power
Power Specifications
SWITCH MODEL MINIMUM HEAT DISSIPATION MINIMUM POWER CONSUMPTION MAXIMUM HEAT DISSIPATION MAXIMUM POWER CONSUMPTION
X460-G2-24t-10GE4 229 BTU/hr 67 W 427 BTU/hr 125 W
X460-G2-24p-10GE4 260 BTU/hr 76 W 1475 BTU/hr 204 W
X460-G2-48t-10GE4 250 BTU/hr 73 W 427 BTU/hr 125 W
X460-G2-48p-10GE4 287 BTU/hr 84 W 1645 BTU/hr 334 W
X460-G2-24x-10GE4 209 BTU/hr 61 W 427 BTU/hr 125 W
X460-G2-48x-10GE4 202 BTU/hr 59 W 427 BTU/hr 125 W
X460-G2-24t-GE4 215 BTU/hr 63 W 427 BTU/hr 125 W
X460-G2-24p-GE4 250 BTU/hr 73 W 1475 BTU/hr 204 W
X460-G2-48t-GE4 243 BTU/hr 71 W 427 BTU/hr 127 W
X460-G2-48p-GE4 284 BTU/hr 83 W 1645 BTU/hr 334 W
Power Supply Units
  300W AC PSU 300 DC PSU 715W AC PSU 1100W AC PSU
Dimensions Height 27 mm (1.06 inches) 
Width 78 mm (3.09 inches) 
Depth 277 mm (10.9 inches)
Height 27 mm (1.06 inches) 
Width 78 mm (3.09 inches) 
Depth 277 mm (10.9 inches)
Height 40 mm (1.56 inches) 
Width 82.5 mm (3.25 inches) 
Depth 287 mm (11.3 inches)
Height 40 mm (1.56 inches) 
Width 82.5 mm (3.25 inches) 
Depth 287 mm (11.3 inches)
Weight 1.02 kg (2.25 lbs) 0.83 kg (1.83 lbs) 1.16 kg (2.55 lbs) 1.16 kg (2.55lbs)
Voltage Input Range 85-264 VAC -40 to -72 VDC 85-264 VAC 85-264 VAC
Line Frequency Range 47 to 63 Hz n/a 47 to 63 Hz 47 to 63 Hz
Power Supply Input Socket IEC 320 C14 n/a IEC 320 C16 IEC 320 C16
Power Cord Input Plug IEC 320 C13 n/a IEC 320 C15 IEC 320 C15
Operating Temperature 0 deg C to 50 deg C normal operation 0 deg C to 50 deg C normal operation 0 deg C to 50 deg C normal operation 0 deg C to 50 deg C normal operation
PoE-Plus Power Budget
SWITCH MODEL 1 PSU OF 715W 1 PSU OF 1100W 2 PSUS OF 715W 1 PSU OF 715W AND 1 PSU OF 1100W 2 PSUS OF 1100W
X460-G2-24p-10GE4 500 W 850 W 1031 W 1350 W 1668 W
X460-G2-48p-10GE4 500 W 850 W 1031 W 1350 W 1668 W
X460-G2-24p-GE4 500 W 850 W 1031 W 1350 W 1668 W
X460-G2-48p-GE4 500 W 850 W 1031 W 1350 W 1668 W
X460-G2-24p-10GE4 16 ports @ 30W 
24 ports @ 15.4W
24 ports @ 30W 
24 ports @ 15.4W
24 ports @ 30W 
24 ports @ 15.4W
24 ports @ 30W 
24 ports @ 15.4W
24 ports @ 30W 
24 ports @ 15.4W
X460-G2-48p-10GE4 16 ports @ 30W 
32 ports @ 15.4W
28 ports @ 30W 
48 ports @ 15.4W
34 ports @ 30W 
48 ports @ 15.4W
45 ports @ 30W 
48 ports @ 15.4W
48 ports @ 30W 
48 ports @ 15.4W
X460-G2-24p-GE4 16 ports @ 30W 
24 ports @ 15.4W
24 ports @ 30W 
24 ports @ 15.4W
24 ports @ 30W 
24 ports @ 15.4W
24 ports @ 30W 
24 ports @ 15.4W
24 ports @ 30W 
24 ports @ 15.4W
X460-G2-48p-GE4 16 ports @ 30W 
32 ports @ 15.4W
28 ports @ 30W 
48 ports @ 15.4W
34 ports @ 30W 
48 ports @ 15.4W
45 ports @ 30W 
48 ports @ 15.4W
48 ports @ 30W 
48 ports @ 15.4W
Environmental Specifications
 • EN/ETSI 300 019-2-1 v2.1.2 – Class 1.2 Storage
 • EN/ETSI 300 019-2-2 v2.1.2 – Class 2.3 Transportation
 • EN/ETSI 300 019-2-3 v2.1.2 – Class 3.1e Operational
 • EN/ETSI 300 753 (1997-10) – Acoustic Noise
 • ASTM D3580 Random Vibration Unpackaged 1.5 G
Operating Conditions
 • Temp: 0° C to 50° C (32° F to 122° F)
 • Humidity: 10% to 95% relative humidity, non-condensing
 • Altitude: 0 to 3,000 meters (9,850 feet)
 • Shock (half sine): 30 m/s2 (3 G), 11 ms, 60 shocks
 • Random vibration: 3 to 500 Hz at 1.5 G rms
Packaging and Storage Specifications
 • Temp: -40° C to 70° C (-40° F to 158° F)
 • Humidity: 10% to 95% relative humidity, non-condensing
 • Packaged Shock (half sine): 180 m/s2 (18 G), 6 ms, 600 shocks
 • Packaged Vibration: 5 to 62 Hz at velocity 5 mm/s, 62 to 500 Hz at 0.2 G
 • Packaged Random Vibration: 5 to 20 Hz at 1.0 ASD w/–3 dB/oct. from 20 to 200 Hz
 • Packaged Drop Height: 14 drops minimum on sides and corners at 42 inches (
Regulatory and Safety
North American ITE

 

 • UL 60950-1 2nd Ed., Listed Device (U.S.)
 • CSA 22.2 #60950-1-03 2nd Ed. (Canada)
 • Complies with FCC 21CFR 1040.10 (U.S. Laser Safety)
 • CDRH Letter of Approval (US FDA Approval)

European ITE

 • EN 60950-1:2007 2nd Ed.
 • EN 60825-1+A2:2001 (Lasers Safety)
 • TUV-R GS Mark by German Notified Body
 • 2006/95/EC Low Voltage Directive

International ITE

 • CB Report & Certificate per IEC 60950-1 2nd Ed.+ National Differences
 • AS/NZX 60950-1 (Australia/New Zealand)
EMI/EMC Standards
North American EMC for ITE

 

 • FCC CFR 47 part 15 Class A (USA)
 • ICES-003 Class A (Canada)

European EMC Standards

 • EN 55022:2006+A1:2007 Class A
 • EN 55024:A2-2003 Class A includes IEC 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 11
 • EN 61000-3-2,8-2006 (Harmonics)
 • EN 61000-3-3 2008 (Flicker)
 • ETSI EN 300 386 v1.4.1, 2008-04 (EMC Telecommunications)
 • 2004/108/EC EMC Directive

International EMC Certifications

 • CISPR 22: 2006 Ed 5.2, Class A (International Emissions)
 • CISPR 24:A2:2003 Class A (International Immunity)
 • IEC 61000-4-2:2008/EN 61000-4-2:2009 Electrostatic Discharge, 8kV Contact, 15 kV Air, Criteria A
 • IEC 61000-4-3:2008/EN 61000-4-3:2006+A1:2008 Radiated Immunity 10V/m, Criteria A
 • IEC 61000-4-4:2004 am1 ed.2./EN 61000-4-4:2004/A1:2010 Transient Burst, 1 kV, Criteria A
 • IEC 61000-4-5:2005/EN 61000-4-5:2006 Surge, 2 kV L-L, 2 kV L-G, Level 3, Criteria A
 • IEC 61000-4-6:2008/EN 61000-4-6:2009 Conducted Immunity, 0.15-80 MHz, 10V/m unmod. RMS, Criteria A
 • IEC/EN 61000-4-11:2004 Power Dips & Interruptions, >30%, 25 periods, Criteria C
Country Specific Standards
 • VCCI Class A (Japan Emissions)
 •  
 


Ordering Information

Part Number Product Name Product Description
16701 X460-G2-24t-10GE4-Base Summit X460-G2 24 10/100/1000BASE-T, 8 100/1000BASE-X unpop'd SFP (4 SFP ports shared), 4 1000/10GBaseX unpop'd SFP+ ports, Rear VIM Slot (unpop'd), Rear Timing Slot (unpop'd), 2 unpop'd PSU slots, fan module slot (unpop'd), ExtremeXOS Advanced Edge license with EXOS Release 22.1 or greater
16702 X460-G2-48t-10GE4-Base Summit X460-G2 48 10/100/1000BASE-T, 4 1000/10GBaseX unpop'd SFP+ ports, Rear VIM Slot (unpop'd), Rear Timing Slot (unpop'd), 2 unpop'd PSU slots, fan module slot (unpop'd),  ExtremeXOS Advanced Edge license with EXOS Release 22.1 or greater
16703 X460-G2-24p-10GE4-Base Summit X460-G2 24 10/100/1000BASE-T PoE+, 8 100/1000BASE-X unpop'd SFP (4 SFP ports shared), 4 1000/10GBaseX unpop'd SFP+ ports, Rear VIM Slot (unpop'd), Rear Timing Slot (unpop'd), 2 unpop'd PSU slots, fan module slot (unpop'd), ExtremeXOS Advanced Edge license with EXOS Release 22.1 or greater
16704 X460-G2-48p-10GE4-Base Summit X460-G2 48 10/100/1000BASE-T PoE+, 4 1000/10GBaseX unpop'd SFP+ ports, Rear VIM Slot (unpop'd), Rear Timing Slot (unpop'd), 2 unpop'd PSU slots, fan module slot (unpop'd), ExtremeXOS Advanced Edge license with EXOS Release 22.1 or greater
16705 X460-G2-24x-10GE4-Base Summit X460-G2 24 100/1000BASE-X unpop'd SFP, 8 10/100/1000BASE-T (4 ports shared), 4 1000/10GBaseX unpop'd SFP+ ports, Rear VIM Slot (unpop'd), Rear Timing Slot (unpop'd), 2 unpop'd PSU slots, fan module slot (unpop'd), ExtremeXOS Advanced Edge license with EXOS Release 22.1 or greater
16706 X460-G2-48x-10GE4-Base Summit X460-G2 48 100/1000BASE-X unpop'd SFP, 4 1000/10GBaseX unpop'd SFP+ ports, Rear VIM Slot (unpop'd), Rear Timing Slot (unpop'd), 2 unpop'd PSU slots, fan module slot (unpop'd), ExtremeXOS Advanced Edge license with EXOS Release 22.1 or greater
16710 Summit X460-G2 VIM-2q Optional Virtual Interface Module for the rear of the X460-G2 providing 2 40GBASE-X ports unpopulated QSFP+
16711 Summit X460-G2 VIM-2x Optional Virtual Interface Module for the rear of the X460-G2 providing 2 10GBASE-X ports unpopulated SFP+
16712 Summit X460-G2 VIM-2t Optional Virtual Interface Module for the rear of the X460-G2 providing 2 10GBASE-T ports
16713 Summit X460-G2 VIM-2ss Optional Virtual Interface Module for the rear of the X460-G2 providing 2 ports of Extreme's SummitStack
16715 Summit X460-G2 TM-CLK Optional Timing Module for the rear of the X460-G2 providing the hardware for SyncE and 1588 PTP clocking with 2 ports of mini-BNC connectors for clocking outputs
16716 X460-G2-24t-GE4-Base Summit X460-G2 24 10/100/1000BASE-T, 8 100/1000BASE-X unpop'd SFP (4 SFP ports shared), 4 1GBASE-X unpop'd SFP, Rear VIM Slot (unpop'd), Rear Timing Slot (unpop'd), 2 unpop'd PSU slots, fan module slot (unpop'd), ExtremeXOS Advanced Edge license with EXOS Release 22.1 or greater
16717 X460-G2-48t-GE4-Base Summit X460-G2 48 10/100/1000BASE-T, 4 1GBASE-X unpop'd SFP, Rear VIM Slot (unpop'd), Rear Timing Slot (unpop'd), 2 unpop'd PSU slots, fan module slot (unpop'd), ExtremeXOS Advanced Edge license with EXOS Release 22.1 or greater
16718 X460-G2-24p-GE4-Base Summit X460-G2 24 10/100/1000BASE-T PoE+, 8 100/1000BASE-X unpop'd SFP (4 SFP ports shared), 4 1GBASE-X unpop'd SFP, Rear VIM Slot (unpop'd), Rear Timing Slot (unpop'd), 2 unpop'd PSU slots, fan module slot (unpop'd), ExtremeXOS Advanced Edge license with EXOS Release 22.1 or greater
16719 X460-G2-48p-GE4-Base Summit X460-G2 48 10/100/1000BASE-T PoE+, 4 1GBASE-X unpop'd SFP, Rear VIM Slot (unpop'd), Rear Timing Slot (unpop'd), 2 unpop'd PSU slots, fan module slot (unpop'd), ExtremeXOS Advanced Edge license with EXOS Release 22.1 or greater
16703T X460-G2-24p-10GE4-FB-715-TAA 24 10/100/1000BASE-T POE+, 4 10GBASE-X unpopulated SFP+, Rear VIM Slot (unpop'd), Rear Timing Slot (unpop'd), 2 power supply slots populated with 715W PS, fan module Front-to-Back, ExtremeXOS Advanced Edge license with EXOS Release 22.1 or greater w Policy
16704T X460-G2-48p-10GE4-FB-1100-TAA 48 10/100/1000BASE-T POE+, 4 10GBASE-X unpopulated SFP+, Rear VIM Slot (unpop'd), Rear Timing Slot (unpop'd), 2 power supply slots populated with 1100W PS, fan module Front-to-Back, ExtremeXOS Advanced Edge license with EXOS Release 22.1 or greater w Policy
16705T X460-G2-24x-10GE4-FB-AC-TAA 24 SFP, 4 10GBASE-X unpopulated SFP+, Rear VIM Slot (unpop'd), Rear Timing Slot (unpop'd), 2 power supply slots populated with 300W PS, fan module Front-to-Back, ExtremeXOS Advanced Edge license with EXOS Release 22.1 or greater w Policy
16706T X460-G2-48x-10GE4-FB-AC-TAA 48 SFP, 4 10GBASE-X unpopulated SFP+, Rear VIM Slot (unpop'd), Rear Timing Slot (unpop'd), 2 power supply slots populated with 300W PS, fan module Front-to-Back, ExtremeXOS Advanced Edge license with EXOS Release 22.1 or greater w Policy
16710T Summit X460-G2 VIM-2q-TAA TAA-compliant Optional Virtual Interface Module for the rear of the X460-G2 providing 2 40GBASE-X ports unpopulated QSFP+
16711T Summit X460-G2 VIM-2x-TAA TAA-compliant Optional Virtual Interface Module for the rear of the X460-G2 providing 2 10GBASE-X ports unpopulated SFP+
16712T Summit X460-G2 VIM-2t-TAA TAA-compliant Optional Virtual Interface Module for the rear of the X460-G2 providing 2 10GBASE-T ports
16713T Summit X460-G2 VIM-2ss-TAA TAA-compliant Optional Virtual Interface Module for the rear of the X460-G2 providing 2 ports of Extreme's SummitStack
16715T Summit X460-G2 -TM-CLK-TAA TAA-compliant Optional Timing Module for the rear of the X460-G2 providing the hardware for SyncE and 1588 PTP clocking with 2 ports of mini-BNC connectors for clocking outputs
16716T X460-G2-24t-GE4-FB-AC-TAA 24 10/100/1000BASE-T, 4 1000BASE-X unpopulated SFP, Rear VIM Slot (unpop'd), Rear Timing Slot (unpop'd), 2 power supply slots populated with 300W PS, fan module Front-to-Back, ExtremeXOS Advanced Edge license with EXOS Release 22.1 or greater w Policy
16718T X460-G2-24p-GE4-FB-715-TAA 24 10/100/1000BASE-T POE+, 4 1000BASE-X unpopulated SFP, Rear VIM Slot (unpop'd), Rear Timing Slot (unpop'd), 2 power supply slots populated with 715W PS, fan module Front-to-Back, ExtremeXOS Advanced Edge license with EXOS Release 22.1 or greater w Policy
16719T X460-G2-48p-GE4-FB-1100-TAA 48 10/100/1000BASE-T POE+, 4 1000BASE-X unpopulated SFP, Rear VIM Slot (unpop'd), Rear Timing Slot (unpop'd), 2 power supply slots populated with 1100W PS, fan module Front-to-Back, ExtremeXOS Advanced Edge license with EXOS Release 22.1 or greater w Policy
16720 X460-G2-16mp-32p-10GE4 16 100Mb/1.0/2.5 GbE PoE-plus, 32 10/100/1000BASE-T PoE-plus, 4 1000/10GBaseX unpopulated SFP+ ports, Rear VIM Slot (unpop'd), Rear Timing Slot (unpop'd), 2 unpopulated PSU slots, fan module slot (unpop'd), EXOS Advanced Edge license with policy
16720T X460-G2-16mp-32p-10GE4-FB-TAA 16 100Mb/1.0/2.5GbE PoE+, 32 10/100/1000BASE-T PoE+, 4 1000/10G BaseX unpop'd SFP+ ports, Rear VIM Slot (unpop'd), Rear Timing Slot (unpop'd), 2 1100 watt power supplies, fan module Front-to-Back, EXOS Advanced Edge license w Policy, Trade Agreement Act
16756 X460-G2-24p-24hp-10GE4-Base X460-G2 24 10/100/1000BASE-T full duplex PoE+, 24 10/100/1000BASE-T full/half duplex PoE+, 4 1000/10GBaseX unpop'd SFP+ ports, Rear VIM Slot (unpop'd), Rear Timing Slot (unpop'd), 2 unpop'd PSU slots, fan module slot (unpop'd), ExtremeXOS Advanced Edge
16756T X460-G2-24p-24hp-10GE4-FB-TAA X460-G2 24 10/100/1000 full duplex PoE+, 24 10/100/1000 full/half duplex PoE+, 4 1000/10G SFP+ ports, Rear VIM Slot, Rear Timing Slot, 2 1100W AC power supplies , fan module, Front-to-Back airflow, ExtremeXOS Advanced Edge w Policy, Trade Agreement Act
16757 X460-G2-24t-24ht-10GE4-Base X460-G2 24 10/100/1000BASE-T full duplex, 24 10/100/1000BASE-T full/half duplex, 4 1000/10GBaseX unpop'd SFP+ ports, Rear VIM Slot (unpop'd), Rear Timing Slot (unpop'd), 2 unpop'd PSU slots, fan module slot (unpop'd), ExtremeXOS Advanced Edge
16757T X460-G2-24t-24ht-10GE4-FB-TAA X460-G2 24 10/100/1000 full duplex, 24 10/100/1000 full/half duplex, 4 1000/10G SFP+ ports, Rear VIM Slot, Rear Timing Slot, two 300W AC power supplies, fan module, Front-to-Back airflow, ExtremeXOS Advanced Edge w Policy, Trade Agreement Act model
16117 XGM3-2sf Option card, two unpopulated 10 Gigabit SFP+ slots, compatible with Summit X460
16119 XGM3S-2xf/module 2 x 10GbE XFP port interface module - rear pluggable in Slot A on X460 and E4G-400 platforms, supporting SummitStack-V (and SyncE when used with E4G-400)
16120 XGM3SB-4sf/module 4 x 10GbE SFP+ ports - rear pluggable in Slot B on X460 and E4G-400 platforms, (supporting SyncE when used with E4G-400)
16126 XGM3S-2sf/module 2 x 10GbE SFP+ port interface module - rear pluggable in Slot A on X460 and E4G-400 platforms, supporting SummitStack-V (and SyncE when used with E4G-400)
16311 VIM2-SummitStack VIM2-SummitStack, 2 SummitStack stacking ports
16312 VIM2-10G4X VIM2-10G4X, 4 10GBASE-X XFP ports
16313 VIM2-SummitStack128 VIM2-SummitStack128, 2 x 64G stacking ports
16315 VIM2-SummitStack-V80 VIM2-SummitStack-V80, 2 x 40G stacking ports
16419 SummitStack Module SummitStack Module for Summit X460
16420 SummitStack-V80 Module SummitStack-V80 Module for Summit X460
16421 Advanced Edge Lic - X460/-G2 ExtremeXOS Advanced Edge License for Summit X460 & X460-G2 Series Switches
16422 Core Lic from Edge Lic - X460/-G ExtremeXOS Advanced Core License upgrade from Edge License for Summit X460 & X460-G2 Series Switches
16423 Core Lic from Adv Edge - X460/-G ExtremeXOS Advanced Core License upgrade from Advanced Edge License for Summit X460 & X460-G2 series switches
16424 MPLS Feature Pack - X460/-G2 ExtremeXOS MPLS Feature Pack for Summit X460 & X460-G2 Series Switches
16425 OpenFlow FeaturePack - X460/-G2 ExtremeXOS SDN - OpenFlow Feature Pack for Summit X460 & X460-G2 series switches
16426 Multimedia(AVB) Pck - X460/-G2 ExtremeXOS Audio Video Bridging Feature Pack for Summit X460 & X460-G2 series switches

Sản phẩm liên quan