Sản phẩm

Sản phẩm mới

Sản phẩm nổi bật

  • 3DX-600-3DMOUSE

3DX-600-3DMOUSE

Mô tả :

3DX-600-3DMOUSE

 
  • Cảm biến được cấp bằng sáng chế
  • Xoay, Thu phóng, Xoay
  • Phím chuyển đổi xoay
  • 15 phím có thể lập trình
  • Công cụ sửa đổi bàn phím
  • Phần tựa tay được tráng mềm
  • Hiển thị trên màn hình (Chỉ dành cho Windows)
  • Virtual NumPad (Chỉ dành cho Windows)
https://www.pelco.com/products/accessories/controllers-keyboards/

Sản phẩm liên quan